MADSPILD.DK    STOPMADSPILD.DK    STOPAFFALD.DK    SAMMENMODMASPILD.DK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevaresikkerhed og fødevarehygiejne

 

 

 

Frisk mad er et must

Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad opfordrer på ingen måde til at mennesker spiser, tilbereder eller videregiver gammel og fordærvet mad. Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad kan heller ikke tage ansvar for den mad, der er blevet tilberedt eller videregivet som følge af inspiration fra vores hjemmeside.

 

Det er et absolut must, at madresterne skal være 100% friske og korrekt nedkølede. Her er vejledningen fra Fødevarestyrelsen m.fl., som kan hjælpe dig:

 

 

Miljøstyrelsen om ”sidste anvendelsesdato” og ”mindst holdbar til”

http://www.brugmerespildmindre.dk/vaer-opmaerksom-pa-holdbarheds-maerkningen

 

Fødevarestyrelsen: Tjek Datoen - Sådan kender du forskel på ”sidste anvendelsesdato” og ”mindst holdbar til”/"bedst før"
http://www.tjekdatoen.dk

 

Fødevareministeriet om fødevaresikkerhed

http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/foedevaresikkerhed/

 

Fødevarestyrelsen om fødevarehygiejne

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2005223.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2005212.pdf

http://www.madklassen.dk/om_dig_og_din_mad/Bakterier_i_maden/Holdbarhed/forside.htm

 

Fødevarestyrelsens leksikonside om madspild
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Madspild.aspx

 

Fødevarestyrelsen om genbrug af madrester
http://www.altomkost.dk/Inspiration/I_koekkenet/genbrug_af_madrester/forside.htm

 

Fødevarestyrelsen om mugne fødevarer

http://www.altomkost.dk/Inspiration/I_koekkenet/Mugne_foedevarer/Forside.htm

 

Fødevarestyrelsen om indpakning af fødevarer
http://www.altomkost.dk/Inspiration/I_koekkenet/Indpakning_af_foedevarer/forside.htm

 

Madens holdbarhed i fryseren
http://samvirke.dk/mad/raad-og-tips/faa-styr-paa-fryser.html

 

11 fødevarer, du godt må spise, selvom datoen er overskredet
http://samvirke.dk/forbrug/gallerier/foedevarer-godt-maa-spise-selvom-datoen-overskredet.html

 

Her er maden, der holder evigt
http://sondagsavisen.dk/madogsundhed/2015-03-12-her-er-maden-der-holder-evigt/

 

Så længe kan dine rester holde sig
http://go.tv2.dk/2014-03-27-så-længe-kan-dine-rester-holde-sig

 

Mange fødevarer holder længere, end vi tror
http://sondagsavisen.dk/2014/12/mange-fodevarer-holder-langere-end-vi-tror.aspx
http://digital.sondagsavisen.dk/publication/b8a5d66f#/b8a5d66f/16

 

Syv gode råd om nedfrysning af mad
http://www.dr.dk/levnu/mad/syv-gode-raad-om-nedfrysning-af-mad

 

Kan man skære mug væk?
http://samvirke.dk/mad/brevkasse/kan-skaere-mug-vaek.html

 

Hvornår skal muggen frugt kasseres?
http://samvirke.dk/mad/brevkasse/hvornaar-muggen-frugt-kasseres.html

 

”Mindst holdbar til” betyder ikke ”Smid mig ud!”
http://www.dagens.dk/forbrug/mindst-holdbar-til-betyder-ikke-smid-mig-ud

 

8 råd: Sådan opbevarer du bedst din mad
http://go.tv2.dk/articlemad/id-65224960:8-råd-sådan-opbevarer-du-bedst-din-mad.html

 

Sådan sikrer du dig mod fordærvet mad
http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadguide/tjekguidemad/ECE1073389/saadan-sikrer-du-dig-mod-fordaervet-mad/

 

Sådan kan du genbruge aftensmaden uden at blive syg
http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadguide/ECE1247506/guide-saadan-kan-du-genbruge-aftensmaden-uden-at-blive-syg/

 

Om genopvarmning af spinat og persille
http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE708275/varm-bare-spinat-og-persille-op-igen

 

Sådan får du frugt og grønt til at holde sig længere

http://politiken.dk/tjek/guider/ECE1257207/saadan-faar-du-frugt-og-groent-til-at-holde-sig-laengere/

 

Guide om nedkøling af maden og resterne
http://sondagsavisen.dk/2012/16/dine-madrester-kan-gore-dig-syg.aspx

 

Ren besked om hygiejne og madvarer
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=487&reprid=0&filid=475&iarkiv=1#holdbar

 

Om den rigtige temperatur i køleskabet
http://www.koel-guiden.dk/guides/koeleskabe-den-rigtige-temperatur.asp

 

Gode råd om frysere
http://www.ens.dk/forbruger/el/koel-og-frys/frysere

 

Tips om opbevaring og håndtering, der sikrer, at dine madvarer holder længere
http://goo.gl/S7zQcJ

 

Hvis der er grøn pels på maden, skal det hele smides ud
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1972016/foedevareekspert-advarer-hvis-der-er-groen-pels-paa-maden-skal-det-hele-smides-ud/

 

Fødevarestyrelsen om privat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen
http://goo.gl/T0jRk

 

Fødevarestyrelsen om stalddørssalg
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stalddoerssalg.aspx

 

Vejledning fra EU: ”mindst holdbar til” og ”sidste anvendelsesdato”
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/best_before_da.pdf

 

Om fødevaresikkerhed fra Love Food Hate Waste
http://www.lovefoodhatewaste.nsw.gov.au/portals/0/toolkit/Food-Donation-Toolkit.pdf

 

Alt om kost

http://altomkost.dk/fakta/madspild/

 

Råvareguiden

http://www.raavareguiden.dk

 

Retsinformation

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31582

 

 

info@stopspildafmad.dk